De overlegronden met Mooiland en de beide koepels zijn voorbij. De huurders hebben inmiddels de brieven met betrekking tot de huurverhoging ontvangen.

Wij zijn blij dat Mooiland de huren voor de laagste inkomens “uit de wind” heeft gehouden en op nul of alleen inflatie verhogend hebben gezet.

Dit is in goed en transparant overleg met de beide koepels gebeurd.

Verder heeft de Stichting Huurders Belangen (HB) Landerd samen met Mooiland alweer het eerste overleg met de gemeente Landerd gehad aangaande de prestatieafspraken.

Dit zijn afspraken op divers gebied, zoals het aantal te bouwen sociale huurwoningen in Landerd, maatregelen aangaande de duurzaamheid en energielabel, leefbaarheid, energiemaatregelen.

Ieder jaar worden deze afspraken opnieuw vastgelegd.

De huurdersorganisatie houdt u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

In het najaar gaat de huurdersorganisatie weer huurdersavonden organiseren.

Te zijner tijd hoort u daarover meer van ons.