De Woonbond is gestart met een Ledenpanel voor bestuursleden van huurdersorganisaties. De eerste vragenlijst stond in het kader van de jaarlijkse huurverhoging. Hoe kijken bestuursleden van huurdersorganisaties terug op de onderhandelingen over de huurverhogingsronde 2017 en zijn ze tevreden over de resultaten?

112 bestuursleden verspreid over 105 huurdersorganisaties hebben gereageerd.

Invloed huurdersorganisaties

Over het algemeen kijken de deelnemers positief terug op de onderhandelingen over de jaarlijkse huurverhoging. 51% geeft aan dat het beleid door invloed van de huurdersorganisatie is veranderd. 69% vindt dat de huurdersorganisatie voldoende invloed had. Bijna een derde van de respondenten vindt dat de huurdersorganisatie onvoldoende invloed had.

Grote ontevredenheid commerciële sector

20% van de bestuursleden is niet tevreden met de uitkomst van de onderhandelingen. Maar liefst de helft hiervan is actief in de commerciële sector. Dat terwijl 80% van de respondenten actief is bij een huurdersorganisatie in de corporatiesector. De onvrede bij huurders in de commerciële sector is dus relatief groot. Slechts twee deelnemers uit de commerciële sector gaven aan tevreden te zijn over de huurverhogingsronde 2017.

Betaalbaarheid

Huurders die aangeven niet tevreden te zijn over het uiteindelijk door de verhuurder gevoerde beleid, verwijzen in enkele gevallen naar het hanteren van inkomensafhankelijke huurverhogingen door de verhuurder. Verhuurders die te weinig oog hebben voor de betaalbaarheid van huurwoningen zorgen ook voor onvrede. Bestuursleden van huurdersorganisaties die positief terugkijken op de onderhandelingen geven vaak aan vroegtijdig betrokken te zijn bij de plannen van de verhuurder.

Meedoen aan het Ledenpanel?

Bestuursleden van lidorganisaties kunnen zich via de nieuwsbrieven aanmelden voor het Woonbond opiniepanel. U krijgt dan ongeveer vier keer per jaar een korte vragenlijst toegestuurd.