Vandaag is door de International Union of Tenants (IUT) uitgeroepen tot Internationale Huurdersdag. De huurdersdag staat in het teken van brandveiligheid van huurwoningen.

Brandblussers

Internationaal is er geschokt gereageerd op de brand in de Londense woontoren ´Grenfell´. Reden voor de  IUT om brandveiligheid te agenderen tijdens de Internationale Huurdersdag. Bij de Grenfell-brand kwamen tientallen  mensen om het leven. Er loopt nog een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Al voor de brand hebben bewoners hun zorgen geuit over de brandveiligheid van de gevelwering. Door isolatieplaten aan de buitengevel heeft het vuur zich razendsnel kunnen verspreiden.

Dodelijke ongevallen in Nederland

In Nederland kwamen er vorig jaar in totaal 37 mensen om het leven bij een fatale woningbrand. Vanaf 2008 wordt dit jaarlijks bijgehouden door de Brandweeracademie. Uit de cijfers blijkt ook dat ruim de helft van de dodelijke slachtoffers verminderd of niet zelfredzaam is. Het gaat om mensen met een beperking in mobiliteit, zicht, gehoor of verstandelijke vermogens. Gekeken naar leeftijdsgroepen blijkt dat de meeste slachtoffers in de leeftijdsgroep 60 tot 80 jaar vallen.

Brandveiligheid woonzorgcomplexen

Ouderen en mensen met een beperking lopen helaas een groter risico bij woningbrand. De Woonbond heeft daarom extra aandacht voor wat huurdersorganisaties, bewonerscommissies of cliëntenorganisaties kunnen doen om doen om bij te dragen aan betere brandveiligheid. Lees meer in ons webartikel ´Brandveiligheid in woonzorgcomplexen´.

Brandpreventie

Bewoners kunnen zelf ook voorzorgsmaatregelen nemen voor betere brandveiligheid. In ons webartikel ´Tips van de brandweer’ zetten  we wat praktische tips op een rij. In het kader van de brandpreventieweken heeft de brandweer ook een test ´Verklein de kans op brand(externe link)’ gepubliceerd om uw kennis over brandpreventie te testen.