De Woonbond is tegen de aanpassingen van de huurtoeslag, zoals die in het Regeerakkoord staan. Dat hebben we laten weten in een reactie aan het ministerie op de voorgestelde wetswijzigingen.

 

Eurobiljet in puzzelstukjes

Het gaat om twee wijzigingen, het verhogen van de eigen bijdrage van huurtoeslagontvangers en het afschaffen van de harde inkomensgrenzen voor de huurtoeslag.

Eigen bijdrage omhoog

Het kabinet wil dat de eigen bijdrage (het deel van de huur dat huurtoeslagontvangers volledig zelf betalen) sneller stijgt de komende jaren. Dit gebeurt door de zogenaamde ‘KAN-bepaling’ af te schaffen. Deze KAN-bepaling zorgt ervoor dat de eigen bijdrage elk jaar stijgt met óf de gemiddelde huurverhoging óf de ontwikkeling van de bijstand. De laagste van deze stijgingen geldt ook voor de stijging van de eigen bijdrage. Het kabinet wil dat eigen  bijdrage of ‘normhuur’ nu altijd mee gaat stijgen met de gemiddelde huurverhoging. Huurtoeslagontvangers gaan er hierdoor op achteruit. De bescherming tegen hoge huurstijgingen voor lage inkomens neemt af door de eigen bijdrage mee te laten stijgen met de stijging van de huren. Het kabinet wil zo op termijn 138 miljoen euro bezuinigen op de huurtoeslaguitgaven. Per huurtoeslagontvanger een verslechtering van zo’n €92,- per jaar.

Vervallen harde inkomensgrenzen

De Woonbond is wel voor het laten vervallen van de harde inkomensgrenzen voor de huurtoeslag. Nu is het zo dat huurders die een euro boven de voor hen geldende inkomenseis verdienen, het recht op huurtoeslag verliezen. Dat betekent een harde inkomensdaling. Door de huurtoeslag bij een stijgend inkomen geleidelijk af te laten lopen, wordt dit voorkomen.

Per saldo verslechtering van de huurtoeslag

Beide voorstellen staan in één wetswijziging.  De Woonbond pleit dan ook tegen de combinatie van wijzigingen, omdat die per saldo een forse verslechtering van de huurtoeslag betekent. Dit raakt vooral de huurders die amper kunnen rondkomen hard. Gezien de verwachte economische meevallers waardoor het huurtoeslagbudget waarschijnlijk minder zal stijgen, is het ook helemaal niet nodig om te bezuinigen op de individuele huurtoeslag.