Renovaties om huurwoningen te verduurzamen kunnen op veel draagvlak rekenen onder huurders, blijkt uit onderzoek van de Woonbond. Maar liefst in 87% van de onderzochte renovaties was voldoende draagvlak om  de renovatie door te laten gaan. Om een renovatie in een flat of complex door te laten gaan moet minstens 70% van de huurders instemmen. Bij woningverbetering die de woningen energiezuiniger maken wordt dat dus vaak gehaald.

Corporatiekoepel Aedes claimt dat de 70%-norm verduurzaming in de weg staat. Nu blijkt opnieuw dat de draagvlakmeting in de praktijk helemaal geen belemmering is. Zo lang verhuurders maar met goede plannen komen en huurders op tijd betrekken.

De 70% -regel is een goede manier om tot renovatieplannen te komen met draagvlak onder de bewoners,’ zegt Woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘Bovendien wordt zo voorkomen dat verhuurders tal van individuele juridische procedures moeten voeren om een renovatietraject door te voeren. Nu wordt de redelijkheid immers getoetst aan het halen van 70% instemming.’

De komende jaren moeten er veel huurwoningen worden gerenoveerd om de afspraken uit het Energieakkoord te halen. In 2020 moeten huurwoningen gemiddeld op label B zitten. Paping: ‘De 70%-norm zorgt ervoor dat er tempo gemaakt kan worden met projecten die op draagvlak van huurders kunnen rekenen.’