De Woonbond vindt het ronduit teleurstellend dat er onvoldoende geld wordt uitgetrokken voor verduurzaming van huurwoningen, nieuwbouw om de woningnood aan te pakken en betaalbare woonlasten voor huurders.

Minister van Financiën

In het klimaatakkoord is aan corporaties gevraagd de kar te trekken bij het verduurzamen van woningen. Dat betekent dat er veel aanloopkosten worden gemaakt. Daarnaast is er veel nieuwbouw nodig en moet er iets gedaan worden aan de enorm gestegen huurprijzen.

Belastingen stapelen

De verhuurderheffing, de heffing die verhuurders betalen over de waarde van sociale huurwoningen, gaat minder hard stijgen maar blijft hoog. Daarnaast zorgt invoeren van een belastingmaatregel (de ATAD) ervoor dat de vennootschapsbelasting voor corporaties omhoog gaat. Het kabinet vraagt aan de ene kant meer maatschappelijke inzet, en aan de andere kant knijpen ze de sociale huursector extra uit. Ten koste van de huurders en woningzoekenden. Er moet eindelijk echt worden ingezet op betaalbare huren, nieuwbouw en verduurzaming.

‘Middenhuur’

Er wordt ook een wet middenhuur aangekondigd. Wat de Woonbond betreft moet de zogenaamde ‘middenhuur’ worden gereguleerd. Nu geldt er geen maximale huurprijs voor de woningen boven de €710,68 waardoor kleine huurwoningen in schaarstegebieden voor enorme huurprijzen verhuurd kunnen worden. Bovendien moet er het besef komen dat heel veel middeninkomens geen huurprijzen boven de €710,68 kunnen betalen. Er is een brede sociale huursector nodig om te zorgen dat deze huishoudens betaalbaar kunnen wonen.

Huisjesmelkers

In de begroting wordt ook gesproken over het aanpakken van huisjesmelkers. De minister wil met de sector in gesprek om te kijken of aanvulling van wet- en regelgeving nodig is om huurders beter te beschermen tegen huisjesmelkers. De Woonbond pleit al langer voor strengere aanpak van foute verhuurders en werkt hier dan ook graag aan mee.