Eind vorig jaar maakten Aedes en de Woonbond nieuwe afspraken over huurverlaging of bevriezing voor huurders met een relatief laag inkomen en hoge huur.

Vandaag publiceren we de online check waarmee huurders kunnen controleren of ze in aanmerking komen voor huurverlaging of bevriezing.

Sociaal Huurakkoord

In het Sociaal Huurakkoord dat eind 2018 werd gesloten is afgesproken de jaarlijkse huurstijging bij woningcorporaties gemiddeld niet boven inflatie te laten stijgen. Daarnaast is afgesproken dat huurders met een laag inkomen en hoge huur huurverlaging of bevriezing kunnen aanvragen. Lees meer over de afspraken over huurverlaging en bevriezing zoals die voor 2020 gemaakt zijn, of doe de online check om te kijken of u in aanmerking komt voor huurverlaging of bevriezing. Als u in aanmerking komt levert de check meteen een modelbrief op die past bij uw situatie. U kunt die brief dan opsturen naar uw verhuurder.

Lokale afspraken

Het kan zijn dat uw corporatie lokaal afspraken heeft gemaakt met de lokale huurdersorganisatie die enigszins afwijken van de landelijke afspraken. Zijn er geen lokale afspraken? Dan gaan we er vanuit dat uw corporatie zich houdt aan de landelijke afspraken.

Melden

Houdt uw corporatie zich niet aan de gemaakte afspraken over huurverlaging of bevriezing? Of is uw corporatie juist bereid méér te doen dan in het Sociaal Huurakkoord is afgesproken? In beide gevallen horen we dat graag.  Doe dan een melding via ons ‘Meldformulier Sociaal Huurakkoord‘.

Coronacrisis

De afspraken uit het Sociaal Huurakkoord zijn nog ver voor de Coronacrisis gemaakt. Valt u niet onder de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord? Maar heeft u wel te maken met een inkomensval door de Coronacrisis, waardoor u in de knel komt met uw vaste lasten? Neem dan ook contact op met uw corporatie. Veel corporaties hebben aangegeven dan naar maatwerk te willen kijken.