De Woonbond krijgt veel vragen van huurders over de aangenomen motie in de Eerste Kamer voor het overslaan van de jaarlijkse huurverhoging. De meeste huurders hebben inmiddels een huurverhogingsbrief op de mat, en zijn benieuwd of het Kabinet nog met een tegemoetkoming komt. De huurverhoging gaat immers meestal per 1 juli in.

In april nam de Eerste Kamer de door SP-senator Tiny Kox ingediende motie aan. De motie betreft de sociale en de vrije sector. Veel huurders zijn benieuwd of dit nog wat gaat betekenen voor hun huurverhoging. Het ministerie is zich nog aan het beraden op de uitvoering van de motie. Veel huurders wachten gespannen af, blijkt ook aan de vele telefoontjes die de Woonbond hierover ontving.

Geen huurverhoging, geen heffing

De woonquote (het deel van het inkomen dat iemand kwijt is aan wonen) van huurders lag in 2018 gemiddeld al op 38%. Bij een groot deel van de huurders staat het water dus nu al aan de lippen. Veel huurders zien een onzekere toekomst tegemoet en verwachten door de Coronacrisis een inkomensdaling waarvan het maar de vraag is in hoeverre dat gecompenseerd wordt. Het niet verhogen van de huur  geeft hun wat financiële ademruimte. De Woonbond heeft voorgesteld de jaarlijkse huurverhoging een jaar niet door te voeren, in ruil voor het schrappen van de verhuurderheffing voor dit jaar. Op die manier houden corporaties ruimte om te investeren in renovatie en nieuwbouw en zetten we een goede stap in het betaalbaar houden van huren. Dat is ook nog eens goed voor het aanjagen van de economie.

Spoedwet

Voor de commerciële partijen is een spoedwet de enige waterdichte aanpak voor het niet verhogen van de huur. Wel heeft Bouwinvest zelf, na overleg met de huurdersorganisatie, het goede voorbeeld gegeven en besloten dit jaar geen huurverhoging door te voeren.

Wacht niet met bezwaar maken of aanvragen huurbevriezing of verlaging

Klopt jouw huurverhoging niet? Wacht dan niet met bezwaar maken. Doe onze online check huurverhoging(externe link) om te kijken of dit voor jou het geval is.

Ook een aanvraag voor huurbevriezing of verlaging kun je het best nu al doen. Doe de check huurbevriezing of verlaging om te kijken of je hiervoor in aanmerking komt.