Het rapport van drie ministeries en corporatiekoepel Aedes toonde duidelijk aan dat de verhuurderheffing woningcorporaties met een enorm tekort opzadelt. Er is in 2035 maar liefst een tekort van 31 miljard euro.

Dat de verhuurderheffing een ramp is voor de huursector is voor huurders en woningzoekenden geen verrassing. Het uitknijpen van de sector leidde immers al tot hogere huren en minder aanbod van betaalbare woningen. Het uithollen van de sociale sector en het ruim baan geven van de vrije huurmarkt heeft geleid tot een wooncrisis. Het roer moet nu echt om. De overheid moet zich weer verantwoordelijk voelen voor betaalbaar wonen, en voldoende goede woningen voor jong en oud.

Korte termijn: Noodpakket huursector

Veel huurders en woningzoekenden zien hun inkomen door de Coronacrisis dalen. Toch stijgen de huren en komen er meer huurders financieel in de knel. Deze huurders verdienen steun van de overheid. Ook zullen meer woningzoekenden met een dalend inkomen een beroep doen op de sociale sector, terwijl de wachtlijsten er al lang zijn. Er moeten woningen bij.

Woningnood

De vorige economische crisis leidde, in combinatie met de verhuurderheffing, ook tot een enorme daling in de nieuwbouw van woningen. Het tekort is inmiddels opgelopen tot ruim 330.000 woningen. Om te zorgen dat er tijdens deze crisis wel gebouwd wordt, moet het kabinet kiezen voor investeren.

Noodpakket

De Woonbond, de Goede Zaak, de KBO-PCOB, de landelijke cliëntenraad, Ieder(in) en de LSVb vragen in een gezamenlijke brief aan minister Ollongren om met een noodpakket te komen voor de huursector. Ze vragen de minister onder andere om een investeringsfonds van 3 miljard voor huurverlaging, nieuwbouw en verduurzaming van sociale huurwoningen. Ook moet er geld naar een woningbouwimpuls om tijdens de komende crisis door te bouwen, gemeentelijke daklozenopvang en het verruimen van de huurtoeslag.

Teken de oproep

Doe mee, en teken de oproep(externe link) voor een noodpakket voor huurders en woningzoekenden.

Lange termijn: zet volkshuisvesting centraal

Op de lange termijn moeten we kijken volkshuisvesting weer centraal zetten. In ons Plan voor de Volkshuisvesting hebben we hier veel ideeën voor op een rijtje gezet. Inspiratie voor verkiezingsprogramma’s van politieke partijen, en een mooie opdracht voor een aankomend minister van Volkshuisvesting.

Brede sociale huursector en bescherming huurders vrije markt

In het Plan voor de Volkshuisvesting kiezen we voor een brede sociale huursector waar ook middeninkomens terecht kunnen voor een betaalbare woning, huurprijsbescherming en fatsoenlijke consumentenbescherming voor huurders in de vrije sector en het aanpakken van huisjesmelkers door te werken met een verhuurvergunning die ze bij slecht gedrag kwijtraken.

Het belang van huurders en woningzoekenden moet weer centraal komen te staan in het landelijke woonbeleid. Dat is een kwestie van kiezen.