Energielasten stijgen en drukken steeds meer op de woonlasten van huurders. Daarom gaan de Woonbond en Aedes woningcorporaties en huurdersorganisaties extra stimuleren om hun huurders te helpen energie te besparen.
Dame wijst naar display op tafel
Bewoner met energiedisplay

Met een energiedisplay dat in verbinding staat met de slimme meter kun je eenvoudig je energieverbruik en de kosten ‘live’ aflezen en aanpassen. Uit ervaringen blijkt dat de besparingen bij huurders oplopen van structureel €50 tot soms meer dan €100 per jaar.
“Het gebruik van een display levert je niet alleen geld op. Als je grip krijgt op energieverbruik, word je vaak ook enthousiast voor volgende stappen in woningverduurzaming,” zegt Ernestine Elkenbracht van Quintens, het adviesbureau dat de Woonbond en Aedes in dit project(externe link) ondersteunt.

Steeds meer woningen met een display

De bedoeling is dat corporaties die meedoen, beginnen met minimaal 100 huishoudens, om daarna jaarlijks 2 tot 10% van de huurders een display aan te bieden. De corporaties hebben samen 2,3 miljoen woningen. Dit project biedt een enorme kans om echt meters te maken met energiebesparing.

Ondersteuning van huurdersorganisaties

Huurdersorganisaties kunnen de corporatie ondersteunen, bijvoorbeeld door te helpen bij de installatie van het display en de uitleg aan bewoners. Er zijn verschillende momenten waarbij het installeren van een energiedisplay bij de huurders past. Denk aan een bezoek van een energiecoach, ondersteuning bij energie-armoede, bij wisseling van huurder of na woningrenovatie.

Het project wordt ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK)