Inzicht in energieverbruik leidt niet automatisch tot energiebesparing. Dat blijkt uit het monitoringsrapport(externe link) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) waarin de tussenstand van het convenant  ‘10 PJ energiebesparing in de gebouwde omgeving’. 

Vrouw bekijkt energieverbruik op tablet
Bewoner checkt energieverbruik via de app op tablet Getty Images 

Zes grote partijen sloten in 2017 een overeenkomst om te zorgen dat huishoudens 10 Petajoule energie zouden besparen in drie jaar tijd: Energie-Nederland, Netbeheer Nederland, de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Techniek Nederland en de ministeries van Economische Zaken (EZK) en Binnenlandse Zaken (BZK). In het rapport wordt geschat dat er tot eind 2019 4,8 Petajoule energie is bespaard dankzij het convenant. Dat is bijna de helft van de doelstelling met nog maar 1 jaar te gaan. Minister Wiebes van EZK verwacht daarom dat eind 2020 het doel van het convenant niet gehaald gaat worden.

Verbeterde energierekening

De twee belangrijkste maatregelen in het convenant zijn de verbeterde energierekening, ook wel verbruikskostenoverzicht (VKO) genoemd, en inzet van energieverbruiksmanagers. Energieleveranciers sturen maandelijks in plaats van jaarlijks een overzicht van de verbruikskosten aan hun klanten met een slimme meter. Daarnaast hebben ze hun best gedaan om de ingewikkelde energierekening overzichtelijker te maken. Hoewel veel mensen dit zeer wel waarderen en vaak bekijken, heeft het geen energiebesparing opgeleverd.

Besparen met een app of display

Nederlanders zijn wel meer gaan besparen door het gebruik van energieverbruiksmanagers. Dat zijn slimme thermostaten, energiedisplays en apps op je telefoon of tablet waarop je direct je energiegebruik en de kosten ervan kunt aflezen. Energie-Nederland schat het besparingseffect van deze handige hulpmiddelen op 4,2 Petajoule. Het aandeel displays dat directe informatie geeft, is nog wel beperkt, terwijl deze displays waarschijnlijk wel het meeste effect hebben. De overige 0,6 Petajoule is wordt vooral toegerekend aan de installatie van warmtepompen nieuwbouw sinds 2017. 

Alle cijfers in het rapport zijn nog schattingen. Die precieze cijfers komen met de Klimaat- en Energieverkenning 2020, die in juli 2021 wordt verwacht.

Je eigen inzicht vergroten

Wil je weten hoe je energierekening in elkaar zit en op welke delen van de rekening je invloed hebt? De Consumentenbond legt de opbouw van de energierekening(externe link) uit op zijn website. Een overzicht van energieverbruiksmanagers(externe link) vind je op de website van MilieuCentraal