Het komende jaar verandert er veel dat huurders en woningzoekenden in de portemonnee kan raken. 

De Woonbond heeft de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet. Op het moment zijn nog niet alle regels gepubliceerd of alle wetswijzigingen aangenomen. Het kan dus zijn dat er nog iets wijzigt in het overzicht.

Huurverlaging

Er staan veel wijzigingen op stapel die invloed kunnen hebben op de hoogte van de huurprijs. Zo krijgen huurders van een sociale huurwoning bij een corporatie met een hoge huur en laag inkomen recht op huurverlaging.  Corporaties controleren zelf of huurders recht hebben op huurverlaging.  Ze doen dit op basis van de inkomensindicaties van de Belastingdienst over 2019. Heb je na 2019 een inkomensdaling gehad waardoor je recht hebt op huurverlaging? Dan moet je zelf huurverlaging aanvragen.

Jaarlijkse huurverhoging

De jaarlijkse huurverhoging wordt beperkt tot maximaal inflatie plus 1%. Dat geldt voor sociale huurders (bij corporaties en beleggers) maar ook voor huurders in de vrije sector. Sociale huurders met een laag inkomen konden eerst nog een huurverhoging van maximaal 2,5% boven inflatie krijgen. Voor vrijesectorhuurders geldt dit jaar voor het eerst een maximum voor de jaarlijkse huurverhoging. Sociale huurders met een iets hoger middeninkomen kunnen waarschijnlijk wel een hogere (inkomensafhankelijke) huurverhoging krijgen. Het percentage en de inkomensgrens voor deze extra huurverhoging zijn nog niet bekend. 

Lees volledig overzicht

Daarnaast wijzigen zoals elk jaar belangrijke grenzen die bijvoorbeeld bepalen met welk inkomen je recht hebt op een sociale huurwoning of huurtoeslag. Voor een uitgebreid overzicht van wat er verandert en wat de kosten voor huren zijn lees je ons overzichtsartikel Wat kost huren in 2021? Dat artikel werken we bij zodra er meer duidelijkheid is over gewijzigde wetten.