Ede, 28 januari 2021 – Woningcorporatie Mooiland uit Noordoost-Brabant wil de komende jaren helpen bij de grote opgaven van de corporaties in de gemeente Den Haag. Op 26 januari 2021 heeft Mooiland een ontheffing gekregen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarmee Mooiland de komende vijf jaar woningen en grond aan kan kopen in Den Haag. Mooiland wil financiële ondersteuning bieden bij nieuwbouw- en renovatieprojecten van andere corporaties in Den Haag. Dit wordt ook wel matching genoemd. Mooiland tekende onlangs een intentieovereenkomst met Vestia.

Inzet Mooiland

Mooiland heeft naast woningen in de regio Noordoost-Brabant en de directe omgeving daarvan verspreid door heel Nederland nog 8.000 andere huurwoningen. Dit veelal versnipperde bezit buiten het kerngebied verkoopt Mooiland in de jaren tot en met 2024. Inmiddels zijn zij ruim over de helft van deze verkopen.

Anne Wilbers, bestuurder van Mooiland: “Een groot deel van deze verkoopopbrengsten wordt opnieuw ingezet in onze kernregio. We houden echter meer over dan we op een zinvolle manier daar opnieuw kunnen investeren. Dit surplus willen we zo effectief mogelijk opnieuw inzetten voor de volkshuisvesting in Nederland. In Den Haag is sprake van een groot financieel tekort om de opgaven op het gebied van de sociale huur in te vullen. Daar dragen wij via deze weg graag ons steentje aan bij.”

Ontheffingsaanvraag

Voor de beoogde ondersteuning in Den Haag was een ontheffing nodig van het ministerie van Binnenlandse Zaken omdat Mooiland in de regio Den Haag in principe geen woningen aan mag kopen. Onder de betrokken belanghebbenden, zoals de gemeenten in de regio Noordoost-Brabant en de huurdersorganisatie van Mooiland is er veel begrip en steun voor deze stap van Mooiland. De ontheffing is op 26 januari 2021 verleend.

Gemeente Den Haag positief over intentieovereenkomst met Vestia

De gemeente Den Haag is positief over de intentieovereenkomst tussen Mooiland en Vestia. Wethouder Balster (Wonen) daarover: “Een bijdrage van Mooiland aan de Haagse volkshuisvestelijke opgave is essentieel om de druk op onze woningmarkt te verlichten en mensen weer perspectief te bieden op een woning.”

Bestuurder Arjan Schakenbos van Vestia is ook blij met de intentieovereenkomst: “Vestia kan de herstructurerings- en nieuwbouwopgave niet alleen aan. De manier waarop Mooiland ons nu ondersteunt is bijzonder. We zijn hier heel blij mee.”