De SP heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van ons Meldpunt Huurtoeslag, waar twee dagen na opening al 180 mensen een melding van een probleem met de huurtoeslag hadden gedaan.

De Woonbond opende het Meldpunt Huurtoeslag nadat de Belastingdienst liet weten dat er bij de huurtoeslag mogelijk vergelijkbare problemen speelden als bij de kinderopvangtoeslag.

Belastingdienst

De SP wil van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Staatssecretaris van Huffelen (Financiën) weten hoeveel mensen zich al bij de Belastingdienst hebben gemeld met problemen over onterecht stopgezette, geweigerde of terug te betalen huurtoeslag. Ook vragen ze naar problemen bij de zorgtoeslag en het kindgebonden budget.

Duidelijkheid nodig

De Woonbond is blij met de aandacht voor de huurtoeslagproblemen.  Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Met ons meldpunt willen we zicht krijgen op de aard van deze problemen. Maar het zou goed zijn als er duidelijk wordt wat er bij de overheid nu al bekend is over eventuele misstanden met de huurtoeslag én er snel duidelijkheid komt over welke vervolgstappen er gezet worden om het probleem in kaart te brengen en op te lossen.’

Acute problemen

Op de website van de Belastingdienst (externe link) staat ook te lezen dat huurders met acute problemen zich kunnen melden. In de Kamervragen wordt er om duidelijkheid gevraagd. Welke mensen kunnen hier aankloppen voor hulp? De SP wil verder weten wat minister en staatssecretaris gaan doen om snel zicht te krijgen op eventuele schrijnende gevallen. 

Herstelregeling volgend jaar

De Belastingdienst communiceert dat er volgend jaar pas een herstelregeling is voor huurtoeslagproblemen. De minister en staatssecretaris wordt ook gevraagd of zij vinden dat huurders tot volgend jaar kunnen wachten op behandeling van hun zaak. 

Doe een melding

Inmiddels hebben zich er al 293 mensen gemeld bij het meldpunt van de Woonbond. Huurders die menen dat hun huurtoeslag ten onrechte is stopgezet, geweigerd of teruggevorderd kunnen zich nog steeds melden. De Woonbond wil de meldingen gebruiken om meer zicht te krijgen op de problemen die er spelen bij de huurtoeslag, om zo op gerichte oplossingen te kunnen sturen bij de politiek.