Wij praten niet met jullie, maar procederen net zo lang tot je opgeeft. Die boodschap heeft de staat voor huurders wiens inkomensgegevens onrechtmatig gedeeld zijn door de Belastingdienst. Deze huurders kregen een extra hoge huurverhoging op basis van de gedeelde inkomensgegevens.

In juli 2013 deed de ‘gluurverhoging’ zijn intrede. Huurders met een middeninkomen kregen vanaf dat jaar een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging. Om extra huurverhoging te mogen vragen hadden verhuurders inkomensgegevens van huurders nodig. De Belastingdienst verstrekte die gegevens. Maar de wet die de gegevensverstrekking regelde was niet op orde.  

Verstrekken inkomensgegevens onrechtmatig 

Tot april 2016 zijn er onrechtmatig inkomensgegevens verstrekt. Eind 2020 bevestigde de civiele rechtbank dat de Belastingdienst tot april 2016 géén inkomensgegevens had mogen verstrekken. Die uitspraak volgde na een lang juridisch traject.  

Naar de Hoge Raad 

In plaats van eindelijk in gesprek te gaan over compensatie voor huurders stapt de overheid nu naar de Hoge Raad. Over compensatie heeft de rechter nog steeds geen uitspraak gedaan. De Woonbond wil daarover in gesprek, aangezien de rechter erkend heeft dat de Woonbond in deze zaak namens de gedupeerde huurders kan optreden. Maar de staat wil de zaak juridisch verder uitvechten. Daarmee start een volgend hoofdstuk in een langslepend juridisch traject.  

Jarenlang juridisch gevecht 

In 2016 liet de Raad van State ook al weten dat de inkomensverstrekking niet mocht. In 2017 startte de Woonbond een collectieve claim, namens gedupeerde huurders. Die claim liep bij de bestuursrechter. In hoger beroep oordeelde de bestuursrechter dat de zaak bij de civiele rechtbank thuishoort. Die bevestigde dat het verstrekken van inkomensgegevens onrechtmatig was. En oordeelde ook dat de Woonbond bevoegd is om in deze zaak namens de huurders op te treden.  

Van kastje naar de muur 

Nu claimen de advocaten van de overheid weer dat de civiele rechtbank er toch niet over gaat, maar dat het een zaak voor de bestuursrechter is. Maar de zaak hééft al voorgelegen bij de bestuursrechter. Bij de bestuursrechter gaf de overheid juist aan dat het een zaak voor de civiele rechtbank is. Zo doet de overheid er alles aan om huurders van het kastje naar de muur te sturen. 

Veel te hoge huur als gevolg van fout overheid 

In 2013 konden huurders met een jaarinkomen vanaf €33.600 al een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen. Tot en met april 2016 was dat dus zonder wettelijke basis voor het delen van inkomensgegevens. De Belastingdienst overtrad zijn geheimhoudingsplicht. Daar ondervonden huurders direct de financiële gevolgen van. Tot op de dag van vandaag zitten huurders met een hogere huur opgescheept. 

Woonbond wil gesprek over oplossing 

De Woonbond betreurt het zeer dat de overheid kiest voor een nieuwe juridische stap in plaats van voor een gesprek over een oplossing. Huurders die al jaren weten dat de Belastingdienst hun privacy heeft geschonden staan nog steeds met lege handen. 

Huurders die in deze periode een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gehad zullen tot de uitspraak van de Hoge Raad moeten wachten op duidelijkheid.