Geen betaalbare woning, geen begroting. Daartoe riep de Woonbond op tijdens de Woonopstand waarbij zo’n 10.000 mensen demonstreerden voor het recht op betaalbaar wonen. Meerdere partijen lijken de begroting inderdaad niet te gaan steunen, als er niet eerst een paar noodzakelijke stappen worden gezet om de wooncrisis aan te pakken.

Woonopstand Rotterdam
Tijdens de Woonopstand in Rotterdam demonstreerden duizenden mensen voor het recht op betaalbaar wonen. Foto: Jan Reinier van der Vliet 

De PvdA en GroenLinks hebben al aangegeven de begroting niet te steunen als de verhuurderheffing niet wordt geschrapt en er geen geld gaat naar investeringen in leefbare wijken via het volkshuisvestingsfonds. Het ligt voor de hand dat ook andere partijen die kritisch zijn op het woonbeleid deze lijn gaan volgen. 

Geen meerderheid zonder betere woonplannen

De coalitie heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. Daarmee hangt het door kunnen voeren van de woonbegroting aan een zijden draadje. De Woonbond roept partijen op om niet in te stemmen met de begroting als de verhuurderheffing niet wordt afgeschaft en er geen geld gaat naar de wijkaanpak. Dit zijn noodzakelijke eerste stappen in het aanpakken van de wooncrisis die niet kunnen wachten op een nieuw kabinet. De verhuurderheffing staat half december bij het behandelen van de belastingen voor 2022 op de agenda bij de Eerste Kamer.

Zet betaalbaar wonen centraal

Maar er is veel meer nodig. De woekerprijzen in de vrije sector moeten worden aangepakt, de huurprijzen in de sociale sector moeten weer betaalbaar worden en de tijdelijke huurcontracten moeten weer worden afgeschaft. De plannen die CDA en VVD maakten voor een coalitieakkoord, doen veel te weinig om wonen weer betaalbaar te maken. De Woonbond roept daarom formerende partijen op om betaalbaar wonen en woonzekerheid centraal te stellen bij de woonparagraaf van het regeerakkoord.