Minister Ollongren heeft, met input van de Woonbond en andere maatschappelijke instanties, afspraken gemaakt om te voorkomen dat jongvolwassenen die hun ouders verliezen op straat komen te staan.

Jaarlijks komt het voor dat zo’n 82 jongvolwassenen wees worden terwijl ze met hun ouders in een corporatiewoning wonen. En zo’n 30 jongvolwassenen overkomt dit in een particuliere huurwoning.

Passende woning

Als de woning past bij de jongvolwassene wordt de woning op zo’n kort mogelijke termijn met een vast contract aangeboden. De afspraken garanderen dat wezen in ieder geval een periode van maximaal twee jaar in de woning kunnen blijven wonen. Mocht de woning niet passend zijn dan wordt er gezocht naar vervangende woonruimte die met een vast contract wordt aangeboden.

Huurprijs

Corporaties zullen, bij het aanbieden van een tijdelijk contract, de huurprijs aanpassen aan het inkomen van de wees. Ze houden zich daarbij aan de regels voor passend toewijzen. Dat wil zeggen dat met een lager inkomen, de huurprijs omlaag gaat. Voor commerciële verhuurders geldt deze regel niet. Zij houden de oude huurprijs aan zoals die ook door de ouders werd betaald. 

De Woonbond vindt het goed dat met de gedragscode een groep jongvolwassenen in een moeilijke situatie meer zekerheid wordt geboden, en dat het uitgangspunt uiteindelijk een vast huurcontract is.