Morgen debatteert de Tweede Kamer met Volkshuisvestingsminister Hugo de Jonge over de woonplannen in het regeerakkoord.

De Woonbond stuurde een brief aan de Kamer en de minister met een uitgebreide reactie op die plannen.

Voldoende betaalbare woningen

Er is een enorm tekort aan sociale huurwoningen. Dat tekort zorgt ervoor dat jonge en oudere woningzoekenden met inkomens tot en met modaal geen betaalbare woning kunnen vinden. Bovendien zijn er onvoldoende woningen om mensen vanuit urgente situaties te huisvesten. 

Bouw voldoende sociale huur bij

Het bouwen van woningen draagt alleen bij aan een oplossing als er wordt ingezet op het bouwen van voldoende betaalbare huurwoningen. De Woonbond doet daar concrete suggesties voor. Bijvoorbeeld door in de woningbouwimpuls (de subsidieregeling om woningbouw bij gemeenten aan te jagen) een ondergrens van 35 procent aan sociale huurwoningen op te nemen. Ook moet de woningbouwimpuls worden verhoogd en moet de verkoop van sociale huurwoningen stoppen. 

Stop de verkoop van sociale huur

De Woonbond is erg kritisch over de plannen van het kabinet om in te zetten op de verkoop van sociale huurwoningen via een ‘right to buy’. Dit zorgt voor een afname van de omvang van de sociale sector terwijl er juist meer sociale huurwoningen nodig zijn. Ook bij de verduurzamingsopgave gaat dit voor problemen zorgen, omdat woonblokken met verschillende eigenaren minder makkelijk te renoveren zijn. De Woonbond roept de minister op dit plan niet door te zetten.

Maak huren weer betaalbaar

Huren is voor veel huurders onbetaalbaar geworden. Het is tijd om de hoogte van de huurprijzen aan te pakken en de betaalbaarheid van huurwoningen te verbeteren. 

Reguleer prijzen vrije sector

In het regeerakkoord staat dat er een vorm van regulering van ‘middenhuur’ zal komen. Het doortrekken van het puntenstelsel is hiervoor de beste optie. Dat bleek ook al uit onderzoek in 2021. Hiermee is er een duidelijke relatie tussen kwaliteit en maximale prijs. De Woonbond pleit hier al jaren voor en is dan ook blij dat nu onomstotelijk vaststaat dat dit de beste maatregel is.

Sociale sector

De Woonbond heeft zich jarenlang ingezet voor het afschaffen van de verhuurderheffing. Nu deze heffing eindelijk van tafel is willen we met corporatiekoepel Aedes afspraken maken over lagere huren. 

Huurtoeslag

De huurtoeslag is een belangrijk instrument om ervoor te zorgen dat huurders met een laag inkomen de huur kunnen betalen. In het regeerakkoord staan enkele goede stappen. Zo krijgen jonge huurders eerder volledig recht op huurtoeslag en krijgen ook huurders met een huurprijs boven de huidige  huurtoeslaggrens recht op huurtoeslag. Daar staat tegenover dat de Woonbond zich ernstig zorgen maakt over het verhogen van de eigen bijdrage (het deel van de huur dat een huurtoeslagontvanger volledig zelf betaalt). Voor veel huurtoeslagontvangers is de huur al niet te betalen. Een hogere eigen bijdrage verergert hun problemen. Ook het plan om de hoogte van de huurtoeslag op basis van op basis van een normhuur te berekenen in plaats van de echte huur, pakt slecht uit. Vooral huurders met een laag inkomen en hoge huur zijn hier de dupe van.