In Huurwijzer 1 staat centraal hoe je de huurverhoging van 2022 kunt controleren en hoe je bezwaar maakt. Verder is er aandacht voor rechten en plichten van huurders en verhuurders bij tuinonderhoudsproblemen en lees je hoe Amsterdamse huurders de verduurzaming van hun woning afdwingen.

Cover Huurwijzer 2022-1
Cover Huurwijzer 2022-1 © William Moore 

Na de huurbevriezing van één jaar stijgen de huurprijzen in 2022 weer. De huur van zelfstandige sociale huurwoningen mag omhoog met 2,3 procent, tenzij je in aanmerking komt voor een hogere huurverhoging op basis van je inkomen of relatief lage huur. De huurprijzen voor vrije sectorwoningen mogen maximaal 3,3 procent omhoog.

Special Huurprijs 2022

In deze Huurprijs-special lees je hoe je kunt checken of de huurverhoging klopt en ontdek je hoe je bezwaar kunt maken. De maximale huurprijs van sociale huurwoningen wordt bepaald door het aantal punten dat jouw woning telt volgens het ‘woningwaarderingsstelsel’, Punten tellen is dus zinvol. In de special lees je hoe het werkt.

Verduurzaming kun je afdwingen

Het lukt Amsterdamse huurders steeds vaker om energiebesparende maatregelen in hun huurwoning af te dwingen bij in eerste instantie vaak onwillige verhuurders. Een wetsartikel en slimme ondersteuning van Stichting !Woon maken dat mogelijk. En banen een weg voor huurders elders in het land.

Jerusalem, de buurt die bleef

Jerusalem in Nijmegen-West gaat als eerste naoorlogse wijk in Gelderland van het gas. Meer dan 200 sociale huurwoningen worden omgeturnd. Ondanks de ingrijpende fysieke werkzaamheden blijft Jerusalem een groene buurt met samenhang en veel tevreden huurders.

Tuinonderhoudsproblemen

De regels lijken simpel. Klein tuinonderhoud is voor rekening van de huurder, de verhuurder is verantwoordelijk voor groot onderhoud, maar in de praktijk blijken de juridische kaders niet altijd even helder. Wie rooit de boom?

Woonbond ledenpanel

Meer sociale woningbouw, minder huisjesmelkers. Met die opdracht in het achterhoofd stemde het ledenpanel tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen grotendeels links en lokaal.

Columns

Het is net alsof je spreekwoordelijke schoonmoeder op bezoek komt, aldus Woonbonddirecteur Zeno Winkels over de koffiegesprekken met onze kersverse minister voor Volkshuisvesting op de Nieuwe Achtergracht. Columnist Hizir Cengiz ziet in zijn eigen Schilderswijk dat het bouwen van duurdere huizen aan segregatie niets verandert. En Carrie Jansen maakt zich zorgen over het pipse koppie van haar stagiaire, die zich naast haar stage en schoolopdrachten een slag in de rondte blijkt te werken om de energierekeningen te betalen.

Vaste rubrieken

Zoals altijd zijn in ‘Om te beginnen’ nieuwtjes op het gebied van huren en wonen te vinden. ‘Beste Woonbond’ biedt ruimte aan brieven van huurders. Ook zijn er weer tuin- en balkontips in ‘Groene vingers’, ‘Huisraad’ met handige huishoudsnufjes, de kruiswoordpuzzel, ‘Schuurpapier’ en ‘Mijn huisbaas en ik’.

Wanneer krijg je Huurwijzer?

Persoonlijke leden van de Woonbond ontvangen Huurwijzer vier keer per jaar in hun brievenbus. Huurwijzer 1 wordt elk jaar breed verspreid. Organisaties die lid zijn van de Woonbond ontvangen exemplaren om te verspreiden onder de huurders waar ze voor opkomen. Ook dit jaar is de informatie in het huurprijskatern weer van belang voor alle huurders, onder andere vanwege de huurverhogingen.

Huurwijzer achterbanabonnement

Een aantal huurdersorganisaties laat niet alleen Huurwijzer 1, maar ook de andere nummers van Huurwijzer bij de eigen achterban bezorgen. Ook interesse in zo’n achterbanabonnement? Lees meer en bel met Woonbondconsulent Jos Aal.