Het aantal meldingen op het Meldpunt Energiealarm is flink gestegen. In de eerste helft van het stookseizoen deden 557 mensen een melding. In de tweede helft kwamen daar nog 753 meldingen bij. Het aantal huurders dat door de gestegen energieprijzen in de problemen komt, stijgt. Met het meldpunt brengt de Woonbond in kaart met welke problemen huurders kampen.

Man bekijkt zorgelijk zijn energierekening
De zorgen van melders op het Meldpunt Energiealarm over de energierekening zijn groot.Getty Images 

Grote problemen onder huurders

Nu het stookseizoen voorbij is, maakt de Woonbond de balans op over de maanden waarin de kachel aan stond. In totaal deden 1310 mensen een melding tussen oktober en april. In februari publiceerde de Woonbond een tussenrapportage van de meldingen op het Meldpunt Energiealarm. Daaruit bleek dat melders grote problemen ervaren.

Meldingen blijven binnenkomen

Het verwarmen van je huis is de grootste kostenpost. Gemiddeld is dat zo’n 47% van je energierekening. Maar in slecht geïsoleerde huizen is dit nog meer. De hoge gasprijs zorgt ervoor dat de energierekening nog hoger is dan vroeger. Nu het stookseizoen voorbij is, heeft de Woonbond de meldingen opnieuw bestudeerd. Er zijn geen verschuivingen in de problemen van huurders, maar de meldingen blijven wel binnenstromen:

  • melders geven gemiddeld 41% van hun inkomen uit aan huur en energie,
  • hun woningen zijn slecht geïsoleerd, en
  • 8 op de 10 verhuurders verduurzamen de woning niet als de huurder daar om vraagt.

Extreme energierekeningen

Op het meldpunt komen zowel meldingen binnen van mensen met een extreem hoge als een extreem lage energierekening. Er zijn mensen die meer dan €500 per maand aan energie betalen, en bij wie de energierekening hoger is dan de huur. Er zijn ook meldingen van mensen die een uitzonderlijk lage energierekening hebben van zo’n €40 per maand. Zij zetten de verwarming niet aan en doen er alles aan om de rekening nog te kunnen betalen.

Gemiddeld €190 energiekosten

Veel mensen krijgen de komende maanden te maken met nieuwe, hoge energieprijzen omdat hun contract met vaste tarieven afloopt of omdat de energieleveranciers op 1 juli opnieuw de variabele tarieven verhogen. Het maandelijks voorschotbedrag dat je aan de energieleverancier betaalt, wordt dan hoger. Uit de meldingen op het meldpunt blijkt dat huurders gemiddeld zo’n €190 per maand aan energiekosten betalen.

Meldpunt blijft open

Om de problemen in de gaten te houden blijft het Meldpunt Energiealarm ook de rest van het jaar open voor meldingen. De Woonbond zet daarnaast de campagne ‘Haal energie uit je rekening’ voort.