Onze huurdersorganisaties komen vaak goed geïnformeerd op gesprekken met hun woningcorporaties. Onderzoek helpt om meer feeling te krijgen met wat de achterban echt vindt.

Regelmatig worden onze onderzoekers gevraagd naar bijvoorbeeld de energiesituatie van huurders van een woningcorporatie, of in een regio. Hoe denken bewoners daarover? Zo’n raadpleging levert goede inzichten op in wat bewoners nu precies willen: isolatie, een warmtepomp, zonnepanelen? En wat ze tegenkomen aan barrières. Daar hebben bestuurders wat aan: zij kunnen er beleid mee maken en zo bijvoorbeeld energiearmoede tegengaan. Ook andere onderwerpen komen voorbij: wat vinden huurders van hun woning, of hun leefomgeving? Inzicht hierin geeft nuttige input  voor bestuurders en beleidsmakers.

Samen met huurdersorganisaties, gemeenten en corporaties
Iedereen kan de afdeling Onderzoek inschakelen: of je huurdersorganisatie bent, een woningcorporatie of een gemeente. Je kunt ons bereiken op 022 5517700 of via onderzoek@woonbond.nl.