De minimale subsidie die mensen met een blokaansluiting voor gas, warmte en elektriciteit zullen krijgen, zijn bekend. Vandaag stuurde minister Rob Jetten hierover een brief(externe link) aan de koepelorganisaties van verhuurders en VvE’s. De minister en zijn team hebben de subsidiebedragen gebaseerd op het gemiddelde verbruik van bewoners met blokaansluitingen. Verhuurders en VvE’s kunnen met deze bedragen alvast rekening houden bij het bepalen van de voorschotbedragen die zij bewoners in rekening brengen.

Vrouw met warme trui aan bekijkt energierekening bij de verwarming
Verhuurders en VvE’s kunnen het voorschotbedrag voor energie bij blokaansluitingen verlagen. Getty Images 

Voor zelfstandige huishoudens met blokverwarming (gas of warmte) komt de minimale verlaging van het voorschotbedrag neer op €88,60 per maand, en voor onzelfstandige huishoudens op €37,12. De regeling houdt dus ook rekening met onzelfstandige woningen, zoals studentenhuizen en woongroepen. Daar zijn de Woonbond en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) blij me: “Wij zien een dappere poging om ook deze bewoners te compenseren voor de hogere energieprijzen in 2023.” De Woonbond heeft zich vanaf het begin van de hoge gasprijzen ingezet voor goede compensatie bij blokverwarming.

Collectieve stroom

Voor collectieve elektriciteitsaansluitingen komt de verlaging van het voorschotbedrag uit op minimaal €76,29 per maand voor zelfstandige huishoudens. Hierin is de gemiste tegemoetkoming van 2 keer €190 van afgelopen november en december meegenomen. Voor onzelfstandige huishoudens met een gemeenschappelijke elektriciteitsaansluiting moet het bedrag nog worden vastgesteld. Het minimum is nu vastgesteld op €18,75, maar zal uiteindelijk hoger worden.

Extra bescherming nodig

In een brief aan de Tweede Kamer roepen de Woonbond en de LSVb op om bewoners met blokaansluiting nog een beetje meer tegemoet te komen. “Bewoners met een blokaansluiting hebben gemiddeld een lager inkomen. Juist deze groep heeft extra bescherming nodig,” zegt Bastiaan van Perlo, beleidsmedewerker energie bij de Woonbond. Daarom roepen de Woonbond en de LSVb de Kamerleden op om te zorgen dat zeker 70% van de bewoners met blokaansluitingen er niet financieel op achteruit gaan ten opzichte van het normale prijsplafond voor energie. Nu is dat ongeveer 56%.