De Woonbond merkt dat veel huurders betwijfelen of het energielabel van hun woning klopt. De Woonbond vindt dit zorgelijk, omdat uit onderzoeken en uit de ervaringen van de Woonbond zelf blijkt dat het energielabel van huurwoningen meestal juist is. Over 2021 bleek dat 93% van de nieuw afgegeven energielabels klopt. Toch begrijpt de bond de twijfel, omdat een huurder de woning heel anders kan ervaren dan dat het energielabel aangeeft.

Vrouw bekijkt de letter van het energielabel van haar woning op een tablet
Een huurder kent meestal alleen de letter van het energielabel van zijn woning.  Getty Images 

De twijfel van huurders over het energielabel van hun woning blijkt o.a. uit de vragen die de Woonbond hierover krijgt. Ook in het Woonbond-webinar over energielabels van afgelopen week bleek dat veel huurders denken dat het energielabel van hun woning niet juist is. De recente uitzendingen van AvroTros Radar(externe link) en KRO Pointer(externe link) over energielabels versterken de twijfel. In de uitzendingen kwamen meerdere voorbeelden aan de orde van onjuiste labels bij huurwoningen.

Energielabel bepaalt niet het comfort

Echter, het energielabel van woningen klopt meestal wel. Toch kan een huurder zijn woning heel anders ervaren, bijvoorbeeld doordat de woning koud aanvoelt. Bij het opstellen van een energielabel wordt bijvoorbeeld tocht in de woning niet gemeten. Tocht kan een woning oncomfortabel maken, terwijl de woning toch een (redelijk) goed energielabel heeft.

Energielabel moeilijk te controleren

Wat het extra lastig maakt, is dat huurders het energielabel van hun woning meestal niet kunnen (laten) controleren, omdat een huurder over het algemeen geen inzage heeft in het rapport dat bij het energielabel hoort. Daarnaast zit er sinds 2021 een ingewikkelde berekening achter het energielabel. Die berekening kan alleen door een gediplomeerd energielabelaar (EP-adviseur) uitgevoerd worden. Huurders kunnen de verhuurder vragen om het energielabelrapport, maar de meeste verhuurders geven dit rapport niet ter inzage. 

Vertrouwen door inzicht in label

De Rijksoverheid werkt eraan om huurders via mijn.overheid.nl toegang te geven tot het energielabelrapport dat bij hun woning hoort. Dit is waarschijnlijk vanaf komende zomer mogelijk. De Woonbond verwacht dat inzage in het rapport bij zal dragen aan het vertrouwen in het energielabel. “Op dit moment kent een huurder alleen de letter van het energielabel van zijn huurwoning en dat is een soort black box,” zegt Bastiaan van Perlo, beleidsmedewerker energie bij de Woonbond. “Wij hopen dat inzage in het labelrapport bij zal dragen aan het vertrouwen in energielabels.”

Wat kan je doen bij serieuze twijfel over energielabel?

Heb je echt serieuze twijfels over je energielabel? Dan heeft het alleen zin om dit te laten controleren als je (bijna) de maximale huurprijs betaalt voor je huurwoning. Je leest hier meer over in de huurdersvraag ‘Ik denk dat het energielabel van mijn woning niet klopt. Wat kan ik doen?’.