De Woonbond zoekt huurders die willen deelnemen aan een proefproces dat duidelijkheid moet geven over financiële compensatie voor de gluurverhoging.  

© Getty 

Afgelopen december bevestigde de Hoge Raad eerdere uitspraken van lagere rechters: van 1 maart 2013 tot 1 april 2016 had de Belastingdienst géén informatie over het inkomen van huurders aan verhuurders mogen geven. Helaas hebben rechters nog steeds geen oordeel gegeven over een eventuele financiële compensatie. Het is dus nog steeds onzeker of de Belastingdienst schadevergoeding moet betalen aan huurders.  

Duidelijkheid door proefproces

Om duidelijkheid te krijgen wil de Woonbond enkele huurders helpen met een proefproces. Dit houdt in dat een paar huurders die al eerder bij de Belastingdienst om schadevergoeding vroegen hun zaak laten toetsen door een rechter. De uitspraak in dat proces moet ook uitsluitsel geven voor andere huurders. Als je meewerkt aan dit proefproces help je dus ook andere huurders die vroeger een gluurverhoging hebben gehad.

Graag reageren voor 1 augustus

We roepen huurders op om zich bij ons te melden als zij het zien zitten om met ondersteuning van de Woonbond bij de rechter te vragen om financiële compensatie.  Wij zijn hiervoor specifiek op zoek naar huurders die:

  • In 2013, 2014 én 2015 een inkomensafhankelijke huurverhoging kregen
  • Na uitspraak in de eerdere rechtszaak om schadevergoeding vroegen bij de Belastingdienst

 
Geldt bovenstaande voor jou en heb je interesse om mee te procederen? Dan horen we graag van je. Laat vóór 1 augustus 2023 weten dat je interesse hebt, via dit aanmeldingsformulier.  Voor het proefproces zijn slechts enkele deelnemers nodig. Uit de binnengekomen reacties maken we dus een selectie.

Wat is gluurverhoging?

Extra huurverhoging, die mogelijk werd door te gluren in de inkomensgegevens van huurders. Een ander woord voor gluurverhoging is ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’.