De Woonbond en andere organisaties roepen de Tweede Kamer op om belangrijke wet- en regelgeving over wonen niet controversieel te verklaren.

Demonstrant toont bord met tekst 'Stop vogelvrije huren. Reguleer de vrije sector'
Demonstrant bij woonprotest in Rotterdam, oktober 2021 Foto door Woonbond 

De Tweede Kamer besluit de komende weken welke wetsvoorstellen nog behandeld worden, en wat moet wachten tot er een nieuw kabinet zit. Samen met woningcorporaties, opvangorganisaties en belangenorganisaties voor daklozen stuurde de Woonbond een brief aan de Tweede Kamer. Daarin een oproep om de Wet Betaalbare huur en de Wet Versterking regie volkshuisvesting niet uit te stellen.

Wet Betaalbare huur

Met de Wet betaalbare huur krijgen de meeste vrije sectorwoningen een maximale huurprijs die met de kwaliteit samenhangt. Volgens de opstellers van de brief is dat hard nodig. De prijzen zijn nu compleet losgezongen van de geleverde kwaliteit.

Wet Versterking regie volkshuisvesting

De wet Versterking regie volkshuisvesting regelt dat gemeenten minimaal 30% sociale huur moeten realiseren in de nieuwbouwplannen.

Niet wachten met aanpak wooncrisis

Volgens de opstellers van de brief kan aanpakken van te hoge huurprijzen en bouwen van voldoende sociale huur niet langer op zich laten wachten. In de brief aan de Kamer wijzen ze ook op de regels rond de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector. De wettelijke bescherming tegen hoge huurstijgingen loopt in 2024 af, dus moet binnenkort verlengd worden.

Kamer nu aan zet

De Wet Betaalbare huur en de Wet versterking regie volkshuisvesting zijn al aangenomen in de ministerraad. De wetten zijn dus op een punt beland dat de Kamer aan zet is. Er is geen sprake van een kabinet dat ‘over het graf regeert’. Er is veel maatschappelijk draagvlak voor deze wetten.

De brief is naast de Woonbond ondertekend door Aedes, Valente, Samenthuis2030, Housing First Nederland, Ervaring die Staat; Basisberaad Rotterdam, Straat Consulaat,  Straatalliantie, Stichting Goud, de Pauluskerk en stichting Mainline.