Vanaf vandaag is Woonkieskompas.nl(externe link) beschikbaar voor iedereen die wonen een belangrijk onderwerp vindt in het stemhokje. Het Woonkieskompas is gemaakt door Kieskompas in samenwerking met Aedes, Vereniging Eigen Huis en de Woonbond. 

Aan de hand van 26 stellingen kunnen kiezers hun opvattingen en idealen over wonen in Nederland toetsen aan de standpunten van politieke partijen. Bijvoorbeeld het bouwen van sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen voor starters, doorstromers en senioren, over subsidies voor verduurzaming en hypotheekrenteaftrek.

Kiezers willen meer weten voordat ze stemmen 

Voor veel kiezers is wonen een van de belangrijkste thema’s bij deze verkiezingen. Uit onderzoeken blijkt ook dat veel mensen niet weten welke partij past bij de eigen opvattingen over de aanpak van de wooncrisis. Het Woonkieskompas brengt daar verandering in.

Martin van Rijn, voorzitter Aedes: ‘De wooncrisis moet topprioriteit van ons nieuwe kabinet worden. En dus is het belangrijk dat kiezers gaan stemmen, en de aanpak van de wooncrisis laten meewegen bij het kiezen voor een partij. Het Woonkieskompas kan daarbij helpen. Een mooi gezamenlijk initiatief om kiezers meer inzicht te geven welke partij het beste aansluit bij ieders ideeën over wonen.’ 

Cindy Kremer, directeur Vereniging Eigen Huis: ‘Veel mensen hebben te maken met het enorme woningtekort. Ze hebben weinig zicht op een eerste huis of een andere, beter passende woning. Uit ons eigen onderzoek blijkt dat huiseigenaren uitgesproken meningen hebben over nieuwbouw, verduurzaming en een betere woningmarkt. Het Woonkieskompas helpt bij de keuze voor de partij die daar het beste bij past.’

Zeno Winkels, directeur van de Woonbond: ‘De keuze in het stemhokje bepaalt hoe de wooncrisis de komende jaren aangepakt wordt. En of betaalbaar wonen weer mogelijk wordt, of liever nog, vanzelfsprekend. Het Woonkieskompas kan iedereen helpen om op 22 november een weloverwogen stem uit te brengen.’