Het aanscherpen van het woonbeleid in Nederland kan op veel steun van kiezers rekenen. Uit onderzoek van de Woonbond blijkt dat kiezers positief zijn over huurprijzen maximeren in de vrije sector, het bevriezen van de huurprijzen en een groot aandeel sociale huur bij nieuwbouw.

Getty © 

Het onderzoek toont aan dat kiezers standpunten innemen die lang niet altijd overeenkomen met de standpunten van hun voorkeurspartij. De wens voor steviger woonbeleid blijkt soms zelfs groter dan bij politieke partijen zelf. Als de partijen de standpunten van hun eigen achterban zouden volgen, zou het woonbeleid in Nederland ingrijpend veranderen. 

Bijna 1.000 kiezers ondervraagd

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november heeft de Woonbond een reeks aan stellingen voorgelegd aan een representatieve groep kiezers, bestaande uit bijna 1000 stemgerechtigde Nederlanders. Uit eerdere kiezersonderzoeken bleek al dat kiezers wonen het belangrijkste thema vinden voor de aankomende verkiezingen.

Enkele uitkomsten:

Voor de regulering van de vrije huursector blijkt zeer grote steun onder kiezers. In totaal is 77% voor en slechts 12% tegen. Ook de kiezers die VVD of BBB overwegen zijn hier in meerderheid voor, terwijl deze partijen zich tegen de nieuwe Wet Betaalbare huur hebben uitgesproken.

Maar liefst 70% is voor een huurbevriezing en slechts 13% tegen. Ook Nederlanders die woonachtig zijn in een koopwoning zijn voorstander (61%).

Ook steunen veel mensen een groter aandeel sociale huur bij nieuwbouwprojecten. 70% van de kiezers is hier voor en slechts 16% tegen. Ook hier valt op dat de steun heel breed verspreid is over alle politieke voorkeuren.

Er valt wat te kiezen

Voor wie dit belangrijke issues vindt, valt er dus wat te kiezen, concludeert Zeno Winkels, directeur van de Woonbond. “De keuze in het stemhokje bepaalt hoe de wooncrisis de komende jaren aangepakt wordt. En of betaalbaar wonen weer mogelijk wordt, of liever nog, vanzelfsprekend. Hiervoor is het noodzakelijk dat Nederland zich op 22 november uitspreekt.”