De laagste inkomens zijn ruim drie keer zo veel van hun besteedbaar inkomen kwijt aan klimaatbeleid als de hoogste inkomens. Daarnaast profiteren lage inkomens amper van subsidies op gebied van energiebesparing omdat die vooral terechtkomen bij de hogere inkomens. Dat bleek uit een onderzoek in opdracht van onder andere de Woonbond en Milieudefensie

Naar aanleiding van het onderzoek hield de Tweede Kamer vorige week een debat waarbij verschillende moties werden ingediend om de lusten en lasten van het klimaatbeleid eerlijker te verdelen.

Onderzoek

De conclusies uit het onderzoek zijn zorgwekkend volgens de Woonbond. De kosten om de klimaatdoelstelling van Parijs te halen worden via de energierekening doorbelast naar de consument. Dat betekent dat de lagere inkomens een groter deel van hun besteedbaar inkomen kwijt zijn aan energielasten. Als er niks verandert betalen in 2030 ruim 800.000 huishoudens meer dan 10% van hun besteedbaar inkomen aan energie.

Moties voor eerlijkere verdeling

Een motie van Carla Dik Faber, Kamerlid namens de ChristenUnie, om belastingkortingen, subsidies en leningen toegankelijker te maken voor lage inkomens werd helaas niet door een meerderheid gesteund. Een motie van CDA-Kamerlid Agnes Mulder om het eenvoudiger te maken voor burgers om te participeren in energiecoöperaties haalde het wel.

Laat huurders meer profiteren van klimaatbeleid

De Woonbond vindt dat huurders met een kleine beurs meer moeten gaan profiteren van het klimaatbeleid. Bijvoorbeeld door te investeren in energiebesparende renovaties van huurwoningen met lagere woonlasten voor de bewoners als gevolg.