Stichting Huurder Belangen Landerd

Jaarverslag 2018

Overleg

HO Landerd heeft 6 x zelf vergaderd en 4 x met de woonconsulente en technisch beheerder.

Daarnaast is er 5 x overleg geweest in het kader van de prestatieafspraken met de Gemeente Landerd

Voor de nieuwe woonvisie van de Gemeente Landerd is de HO 2 x bij een overleg aanwezig geweest.

Er is 4 x maal overleg geweest met de werkgroep Dorpsontwikkeling Reek, de HO is bij een huurdersavond georganiseerd door collega’s uit Gennep geweest, en bij een overleg in de Walepoort te Schaijk aangaande de ( opnieuw) op te richten bewonerscommissie aldaar.

Er is 3x overleg geweest over een “talentenmarkt” in de Wijers te Schaijk, in het kader van de week van de eenzaamheid, i.s.m. de wijkverpleegkundige.

Voorlichting

Lolita en Johanna hebben deelgenomen aan een voorlichtingsmiddag aangaande  de Autoriteit Wonen.

In Mill waren we aanwezig bij de presentatie van Elly Pansier  ( directeur Wonen van Mooiland) aangaande het oppluspakket.

Buurtbus Mooiland

In samenwerking met de woonconsulente heeft de buurtbus van Mooiland gestaan in de Wijk: T Erf en de  Runstraat te Schaijk, en bij het Wapen van Reek

NL Doet

Samen met Mooiland bewoners, familie, personeel van Mooiland en de buurt zijn er tijdens de  NL Doet dag in en bij de Walepoort te Schaijk diverse activiteiten geweest, zoals ramen lappen, tuinhuis en tuin op knappen. De HO heeft voor de lunch gezorgd voor alle medewerkers.

Participatiefonds

Tijdens de “talentemarkt”in de Wijers te Schaijk, is door het participatiefonds een nieuw biljartlaken geschonken. De HO heeft gezorgd voor wat lekkers bij de koffie/thee, en materiaal voor het knutselen.

De HO is aanwezig geweest bij de opening van de beweegtuin bij de Fransiscushof te Zeeland

Communicatie achterban

In April is er een brief uitgegaan naar alle huurders van Landerd om te informeren over wie wij zijn, wat wij doen en aandacht te besteden aan het participatiefonds.

In oktober is er een huurdersavond georganiseerd, met als thema: inbraakbeveiliging. Tijdens deze avond is er ook aandacht besteed aan het participatiefonds van de Koepel Grave, en het oppluspakket van Mooiland.  Bij de uitnodiging was een enquête formulier bijgevoegd met vragen over de HO en Mooiland

1 x per kwartaal worden de mutaties doorgegeven, waarna de HO een flyer en een welkomst kaartje bij de nieuwe huurder bezorgd.

Januari 2019

Johanna van Mun