Veel huurders maken zich zorgen over de kwaliteit van het water in hun woningen. De Gezondheidsraad schat dat er nog zo’n honderd- tot tweehonderdduizend huizen met loden leidingen zijn.

Getty images 

In woningen die voor 1960 zijn gebouwd komen soms nog oude loden waterleidingen voor. In de meeste oude woningen zijn de loden leidingen al eens vervangen, maar niet altijd.

Controleer de leidingen

Of je wel of niet loden leidingen in je huis hebt, is dus niet een, twee, drie duidelijk. De Woonbond zet in dit artikel ‘Lood in drinkwater‘  uiteen hoe huurders kunnen controleren of ze loden leidingen hebben, en of er te veel lood in hun drinkwater zit. Te hoge concentraties lood zijn vooral schadelijk voor baby’ s, ongeborenen en jonge kinderen. 

Gebrek aan de woning

Als er te veel lood in het drinkwater zit, is er volgens de definities van de Huurcommissie sprake van een gebrek aan de woning. De verhuurder moet dit dus verhelpen. Doet de verhuurder dit niet nadat je dit hebt gevraagd? Dan kun je naar de Huurcommissie(externe link) stappen. Je moet de loodverontreiniging dan wel kunnen aantonen. De Huurcommissie kan voor woningen met gebreken een lagere huur opleggen, zolang de gebreken niet zijn verholpen. Een goede stok achter de deur om de leidingen toch te laten vervangen.