Met de energietransitie zullen steeds meer woningen worden aangesloten op een vorm van collectieve warmtelevering. In het nieuwe boek Warmtekosten leest u alles over hoe de kosten voor die warmte berekend worden en de regels hiervoor op basis van de herziene Warmtewet.

© Getty 

Woningen die geen gas maar warm water geleverd krijgen om de woning te verwarmen, zijn aangesloten op zogenoemde ‘collectieve warmtelevering’. Dat kan bijvoorbeeld stadsverwarming zijn, of verwarming door een gasgestookte collectieve cv-ketel in de kelder van een flat.

Geen keus

Anders dan bij verwarming door gas kunnen bewoners bij collectieve warmtelevering niet kiezen bij wie ze energie afnemen. Ze zijn gebonden aan de leverancier van hun collectief geleverde warmte.

Consumentenbescherming

Sinds 2014 is er de Warmtewet om deze consumenten te beschermen tegen onredelijke warmtetarieven. En sinds 1 januari 2020 is die wet fors herzien.

Deel warmtekosten valt nu onder servicekosten

Verhuurders, Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en coöperatieve (woon)verenigingen die warmte leveren, vallen niet langer onder de Warmtewet. In die situaties valt de verrekening van de warmtekosten voortaan onder de servicekosten. Ook andere regels werden aangepast.

Warmtekosten uitgelegd

In Warmtekosten, informatie voor huurders(organisaties) over de Warmtewet, leest u alles wat u moet weten over collectieve warmtelevering, over voor wie de Warmtewet geldt (en voor wie niet), over het meten en verdelen van de warmtekosten en over het afrekenen van warmtekosten, ook in situaties waarin de Warmtewet niet meer geldt. En wat kunnen bewonerscommissies en huurdersorganisaties doen voor huurders die te maken hebben met collectieve warmtelevering?

Bestellen

Het boek Warmtekosten is te bestellen in de webwinkel van de Woonbond. Het kost € 9,50 voor leden en € 19,00 voor niet-leden.