Meer dan de helft van de huurders uit ons ledenpanel maakt zich zorgen of ze in de toekomst de huur nog wel kunnen betalen. Ze zien de woonlasten stijgen terwijl ze verwachten dat hun inkomen hierbij achterblijft of zelfs daalt.

Geldzorgen

Dat bleek onder een peiling onder 351 respondenten over de tevredenheid van hun woning gedurende de lockdown, en over hun woonlasten en inkomensverwachting door de crisis. 51% gaf aan zich zorgen te maken de huur in de toekomst niet op te kunnen brengen.

Inkomensonzekerheid en stijgende woonlasten

12% van de huurders uit het ledenpanel heeft al een inkomensdaling gehad.  Aangezien een deel van de respondenten al met pensioen is, ligt de inkomensdaling alleen gekeken naar werkenden hoger. 3,4% van de respondenten kan de huur nu niet betalen. De helft daarvan heeft geen contact gehad met de verhuurder. De helft wel. Dat leidde in sommige gevallen wel, en soms niet tot actie bij de verhuurder in de vorm van een betaalregeling.

43% van de respondenten verwacht een inkomensdaling en 55% verwacht dat het inkomen gelijk blijft. Dat zien we ook terug in de redenen die mensen geven voor hun zorg over het in de toekomst nog kunnen betalen van de huur.

De top drie redenen voor deze zorgen zijn zijn:

  1. De huur stijgt harder dan het inkomen
  2. Omdat kosten naast huur omhoog gaan
  3. Omdat het inkomen van mijn huishouden daalt

Motie van afkeuring

Inmiddels is er in de Eerste Kamer een motie van afkeuring ingediend over. Indiener Tiny Kox vindt dat de minister de wil van de Kamer naast zich neerlegt. In de motie wordt de minister opgeroepen om ‘een tijdelijke huurstop, dan wel substantiële preventieve maatregelen van vergelijkbare aard, mogelijk te maken’. De motie volgde nadat minister Ollongren tot twee keer toe een motie tot huurbevriezing niet uitvoerde en ook niet met andere aanvullende maatregelen kwam.

Eerder deze week startte de Woonbond samen met de Goede Zaak een actiepagina(externe link) waarbij huurders zelf een oproep tot huurbevriezing kunnen mailen aan de minister.

De Woonbond heeft in een brief aan de minister en de Eerste Kamer opnieuw gepleit voor huurbevriezing. Of om op zijn minst met maatregelen te komen waar huurders recht op hebben en niet afhankelijk zijn van de goede wil van de verhuurder.

Tevredenheid  woning loopt iets terug

Gevraagd naar de tevredenheid naar de woning zien we dat 65% van de mensen tevreden of zeer tevreden is met de woning. 14% is (zeer) ontevreden. Voor de lockdown was dat nog 8%  Gedurende de Lock down liep de onvrede over de woning dus licht op.

Respondenten zijn vooral tevreden over het formaat van de woning, een fijn balkon en/of tuin en de buurt waar ze wonen. Ze zijn het vaakst ontevreden over de huurprijs, de gehorigheid van hun woning en het slecht kunnen regelen van de temperatuur in de woning.