Veel huurders maken zich zorgen om hun inkomen of hebben hun inkomen door de Coronacrisis al zien dalen. Terwijl de huur wel omhoog gaat.

Wij willen samen met De Goede Zaak dat de minister zorgt voor het bevriezen van de huur. Jij ook? Via deze actiesite(externe link) kunnen huurders zelf een oproep sturen aan de minister.

Eerste Kamer

Tot twee keer toe is nu een motie in de Eerste Kamer aangenomen die minister Ollongren oproept de huurverhogingen te stoppen. In zowel de sociale als de vrije huursector. Tot twee keer toe zegt de minister hier niks mee te gaan doen. Behalve dat hiermee de Eerste Kamer wordt gepasseerd, laat het kabinet hiermee huurders in de kou staan die in juli een hogere rekening op de mat krijgen.

Minister, maak het mogelijk

In 2018 sloot de Woonbond een Sociaal Huurakkoord met corporatiekoepel Aedes om de huren minder hard te stijgen. Dat ging moeizaam, vanwege de enorme belastingdruk die het kabinet op corporaties legt. Maar met de economische nasleep van de Coronacrisis is het nodig meer te doen. Daar is politieke wil voor nodig.  We roepen de minister op de huurverhoging dit jaar te schrappen en verhuurders hiervoor te compenseren door de verhuurderheffing dit jaar niet te heffen zodat corporaties de huren kunnen bevriezen en blijven investeren in nieuwbouw en renovatie.

Maatwerk

Vooralsnog wil de minister niet verder gaan dan maatwerk (waarbij huurders als ze de huur echt niet meer kunnen betalen kunnen aankloppen bij de verhuurder) en de mogelijkheid op een tijdelijke huurstop. Huurders hebben hier echter geen recht op, maar zijn afhankelijk van de goede wil van de verhuurder. Bovendien gaat de minister er vanuit dat er pas een probleem is als huurders de huur niet meer kunnen betalen, maar huurders bezuinigen ver daarvoor al op het lidmaatschap van de sportclub, het verwarmen van de woning en de dagelijkse boodschappen.

Via deze actiesite(externe link) kunnen huurders zelf een oproep sturen aan de minister.