In het vandaag gepubliceerde regeerakkoord staan veel plannen die belangrijk zijn voor huurders en woningzoekers. De Woonbond heeft gemengde gevoelens over het regeerakkoord, lieten we weten in ons persbericht.

In dit nieuwsbericht zetten we de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Verhuurderheffing

De verhuurderheffing wordt afgeschaft. Daar heeft de Woonbond jarenlang voor gestreden. De corporaties moeten in ruil voor afschaffen prestatieafspraken maken met de minister over verduurzaming en nieuwbouw. Wat de Woonbond betreft komt inzetten op betaalbaarheid daarbij. 

Minister

Er komt een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 

Huurtoeslag

Er komt een omvorming van de huurtoeslag. In ieder geval gaat de maximale huurprijs voor aanvragen van huurtoeslag niet meer gelden. Nu worden huurders met een hoge huur en laag inkomen uitgesloten van huurtoeslag. Het is goed dat dat verandert. Daarnaast wil het kabinet gaan werken met normhuren. De hoogte van de huurtoeslag hangt dan niet af van de huurprijs, maar van de normhuur die hoort bij een bepaald inkomen. Huurders met een laag inkomen en hoge huur kunnen er hierdoor op achteruit gaan.

Huurstop 2024

Uit de budgetaire bijlage bij het akkoord blijkt dat er voor 2024 een eenmalige huurstop staat gepland. Het is opmerkelijk dat die huurstop niet eerder wordt ingevoerd. Ook gezien de naar verwachting hoge inflatie in 2022. 

Huurverhoging

Daarnaast wordt er gesproken over verhogen van huurprijzen voor middeninkomens in een sociale huurwoning tot de marktconforme huur. Dat betekent dat middeninkomens tegen torenhoge huurverhogingen aan kunnen lopen tot ver boven de sociale huurgrens. De bond is daar heel verontrust over.

Vrije sector

Zogenaamde ‘middenhuurwoningen’ krijgen een vorm van huurprijsbescherming, zodanig dat wonen voor middeninkomens betaalbaar wordt én het rendabel blijft voor institutionele beleggers om in deze woningen te investeren. Het is nog onduidelijk hoe. De Woonbond pleit er al langer voor de huurprijsbescherming voor de sociale sector door te trekken. Daarmee ligt er een sterk verband tussen de kwaliteit van een woning en de maximaal toegestane huurprijs. Helaas wordt er in het regeerakkoord nog niets gezegd over het inperken van de wildgroei aan tijdelijke huurcontracten op de commerciële huurmarkt.In een eerdere versie van dit bericht stond dat de verhuurderheffing vanaf 2023 stapsgewijs omlaag zou gaan. Dat klopt niet. De verhuurderheffing wordt toch in 2023 al geheel afgeschaft. Doordat er in de financiële tabel eerdere kortingen op de verhuurderheffingen waren verwerkt leek de  heffing eerst jaarlijks terug te lopen. Bronnen bij de coalitiepartijen hebben inmiddels aan de Woonbond bevestigd dat het wel degelijk om direct volledige afschaffing gaat in 2023.