2021 was een jaar waarin de roep om het recht op betaalbaar wonen steeds luider is gaan klinken. In veel steden gingen huurders en woningzoekenden de straat op in goedbezochte woondemonstraties. 

Terugblik 2021 met Zeno Winkels.

Maar 2021 is ook een jaar waarin we samen met anderen het nodige hebben weten te bereiken. Onze directeur Zeno Winkels vat het samen in deze video(externe link).

Huurbevriezing

Na druk in de Eerste Kamer(externe link) en lobby van de Woonbond kwam er dit jaar een huurbevriezing voor sociale huurders. De huur ging voor hun dit jaar eens een keer niet omhoog.

Huurverlaging

Afspraken die de Woonbond maakte met corporatiekoepel Aedes hebben uiteindelijk geleid tot een eenmalige huurverlaging voor 160.000 huishoudens met een hoge huur en laag inkomen.

Rem huurstijging vrije sector

Voor het eerst is er een rem op de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector. Die mocht niet hoger zijn dan 2,4% in 2021. 

Nieuw regeerakkoord

Verhuurderheffing en huurprijzen

In het nieuwe regeerakkoord zijn ook al enkele successen te benoemen. Er zijn kansen voor lagere huurprijzen en meer sociale huurwoningen nu de verhuurderheffing is afgeschaft. Kansen om iets  te doen tegen de enorme huurprijzen in de vrije sector, omdat er een vorm van huurprijsbescherming gaat komen. En voor 2024 staat al een huurbevriezing gepland. 

Meer nodig

Tegelijkertijd zullen we ook bij het nieuwe kabinet en de aankomende minister van Volkshuisvesting duidelijk moeten maken dat er meer nodig is om huren weer betaalbaar te maken. En zijn er zorgen. De aangekondigde verandering van de huurtoeslag mag niet slecht uitpakken voor huurders met een laag inkomen en hoge huur. Zij zitten al in de knel. En de plannen voor enorme huurverhogingen voor middeninkomens in de sociale sector laten zien dat ook hier nog veel werk voor ons ligt. Er staan ook geen duidelijke plannen in het regeerakkoord om de wildgroei aan tijdelijke huurcontracten aan te pakken. Terwijl dat hard nodig is. Zo is er ook volgend jaar weer veel om ons samen met huurders en woningzoekers voor in te zetten.

Lees hier onze reactie op het regeerakkoord.

Wat verandert er in 2022?

Natuurlijk staan er ook voor 2022 veel veranderingen op stapel. Een nieuws systeem voor de jaarlijkse huurverhoging in de sociale sector. Nieuwe grenzen voor toewijzing van sociale huurwoningen. We hebben de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet.

Lees het in ons overzichtsartikel ‘wat kost huren in 2022’.
In verband met de feestdagen verschijnen er geen nieuwe nieuwsberichten op woonbond.nl tot de week van 10 januari. Ook is de Woonbond in verband met de feestdagen beperkt bereikbaar.De receptie is bereikbaar van maandag 27 december t/m donderdag 30 december van 9.00 tot 13.00 uur. De Huurderslijn is bereikbaar van maandag 27 december t/m donderdag 30 december van 10.00 tot 13.00 uur.Vanaf 3 januari zijn we weer op de reguliere tijden bereikbaar.