De Woonbond, Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond maken zich zorgen over de gigantische stijging van de maximale warmtetarieven per 1 januari 2022. Zij roepen de staatssecretaris op hier iets aan te doen. De gemiddelde warmterekening van een huishouden met een warmtenet kan met 67% stijgen. Dat maakt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vandaag bekend.

close-up van Afval Energie Bedrijf in Amsterdam met tekst 'afval is warmte'
Close-up van Afval Energie Bedrijf in Amsterdam PvdA 

In een brief roepen de consumentenorganisaties staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat op om in gesprek te gaan met warmtebedrijven om de prijzen voor warmte minder te laten stijgen. Ook willen de organisaties af van de koppeling tussen het warmtetarief en de gasprijs. De gasprijs bepaalt de hoogste prijs die warmtebedrijven voor warmte mogen vragen. Door de hoge gasprijs stijgt de prijs voor warmte enorm.

Verwarmen met warmte

Huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet verwarmen met warmte in plaats van met gas (of stroom). Voor de gebruikte warmte betalen zij een tarief. Daarnaast betalen zij vaste kosten voor de levering van warmte. Warmtenetten spelen een belangrijke rol in de energietransitie. Warmtenetten zijn duurzamer dan verwarmen op gas wanneer ze gebruik maken van restwarmte, bijvoorbeeld uit de verbranding van afval of uit de industrie. Steeds meer huizen worden daarom afgesloten van aardgas en aangesloten op een duurzamer warmtenet. Het is niet eerlijk om mensen die al duurzamere energie gebruiken te laten betalen voor de hoge prijs van niet duurzame energie.

Gasprijs drijft warmteprijs op

Als je huis is aangesloten op een warmtenet, kun je niet overstappen naar een andere, goedkopere energieleverancier. Om te zorgen dat je dan niet meer betaalt voor verwarming dan wanneer je met gas verwarmt, is afgesproken dat de prijs voor gas de maximaal toegestane prijs voor warmte bepaalt. De koppeling aan de gasprijs was bedoeld om consumenten te beschermen tegen te hoge prijzen. Maar door de enorme stijging van de gasprijs pakt dat nu juist erg nadelig uit.

Er is nu actie nodig

De consumentenorganisaties pleiten er al langer voor de koppeling tussen de gasprijs en de warmteprijs los te laten. De gasprijs gaat namelijk niet alleen door de markt omhoog, maar ook doordat de overheid gas duurder maakt. Dit doet de overheid om mensen te stimuleren minder of geen gas te gebruiken. Door de enorme stijging van de gasprijs en het maximale tarief is het nodig om onmiddellijk in actie te komen. De staatssecretaris en de warmtebedrijven kunnen door goede afspraken zorgen dat de prijzen voor warmte komend jaar niet te hoog stijgen.

Maak het aantrekkelijk en betaalbaar

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de komende jaren heel veel huishoudens worden aangesloten op een warmtenet. Dat kan alleen als een warmtenet een aantrekkelijk en betaalbaar alternatief is. De enorme prijsstijgingen van de warmtetarieven zijn slecht voor het draagvlak voor warmtenetten en voor de portemonnee van bewoners. De organisaties willen daarom een nieuw tariefstelsel dat eerlijker en transparanter is en dat garandeert dat warmte betaalbaar is en blijft. De wet die dit moet gaan regelen, de nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening, laat al te lang op zich wachten. 

Extra nadeel huurder

Huurders worden extra benadeeld. Dit komt door de hoge vaste kosten voor levering van warmte. Voor huurders zit de cv-ketel normaal gesproken in de huurprijs. Bij een warmtenet is er geen cv-ketel, maar toch is de huurprijs voor de woning meestal niet lager. De huurder betaalt dus kosten voor een cv-ketel die er niet (meer) is. De Woonbond wil dat in een nieuwe Warmtewet de vaste warmtekosten worden gesplitst: in een gebruikersdeel (voor huurders) en een eigenarendeel (voor verhuurders). Zo worden de kosten eerlijk worden verdeeld over huurder en verhuurder.