Woonbond wil aanpak energiearmoede onder huurders 

De Woonbond krijgt honderden schrijnende verhalen binnen van huurders die in de knel zitten door de hoge energierekening. Huurders zitten in de kou of betalen een fors deel van hun inkomen aan de huur en energielasten. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde analyse van meldingen uit het ‘Meldpunt Energiealarm’ van de bond. De huizen van de huurders die een melding hebben gedaan zijn meestal slecht geïsoleerde huurwoningen. Daardoor zijn melders gemiddeld 40% van hun inkomen kwijt aan huur en energielasten.  

Tweederde van de melders ontvangt huurtoeslag omdat ze een laag inkomen hebben. Deze huurders zijn zelfs met hulp van de huurtoeslag nog 41% van hun inkomen kwijt aan huur plus energielasten. Huurders zonder huurtoeslag 36%. Dat zelfs na de verrekening van de huurtoeslag huurtoeslagontvangers nog zo’ n groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan deze woonlasten onderstreept dat huurders met een laag inkomen in een slecht geïsoleerde woning het ergst in de knel zitten. De Woonbond pleit dan ook al langer voor een hogere huurtoeslag. 

‘Het is hoog tijd dat sociaal beleid en groen beleid elkaar gaan raken in de huursector. Dat betekent als eerste dat er via hogere huurtoeslag met spoed meer financiële steun moet komen voor lage inkomens die door de stapeling van hoge huur en energierekening nog verder in de financiële problemen komen,’ zegt Woonbonddirecteur Zeno Winkels over de meldingen. ‘Daarnaast moeten de onzuinigste woningen het snelst goed worden geïsoleerd. Daar moet de overheid op sturen. Bijvoorbeeld door een huurbevriezing of verlaging voor woningen met label D tot en met F.’  

Veel van de meldingen komen van huurders uit een oudere woning. Maar liefst 59% woont in een woning gebouwd voor 1975. Opmerkelijk is dat 51% van de melders aangeeft de verhuurder om verbetering van de woning te hebben gevraagd. In maar liefst 8 van de 10 gevallen heeft dat er niet toe geleid dat de verhuurder iets heeft gedaan om de woning te verbeteren. 

Het vaakst vroegen huurders om het vervangen van enkel glas en het isoleren van de gevel. De Woonbond pleit ervoor om enkel glas in de huurwoning te gaan zien als een gebrek aan de woning. Het valt dan onder de onderhoudsplicht van een verhuurder om dit te vervangen. Huurders kunnen dit dan afdwingen bij de Huurcommissie of de kantonrechter, wanneer een verhuurder het enkel glas weigert te vervangen.  

Huurders kunnen nog steeds een melding doen bij het Meldpunt Energiealarm.