Het Nibud heeft de geplande huurtoeslagwijzigingen doorgerekend, en de uitkomsten liegen er niet om. Het plan om te gaan werken met een ‘normhuur’ in plaats van huurtoeslag te berekenen op basis van de echte huur die een huurder betaalt, pakt voor de meeste huurders erg slecht uit.

De Woonbond ziet in de berekeningen een bevestiging dat de normhuur van tafel moet. 

Meer huurders die niet rondkomen

Volgens de berekeningen van het Nibud gaan huurders er gemiddeld drie tientjes per maand op achteruit met de plannen van het kabinet. Twee derde van de huurders is slechter uit. Het aantal huurtoeslagontvangers dat niet rond kan komen, neemt toe tot 64 procent. 

Veel kritiek

Nu ook het Nibud het kabinet aanraadt de normhuur niet door te voeren, wordt de roep tegen de wijziging wel erg luid. Eerder riepen de Woonbond, Aedes en VNG al op de wijziging niet door te zetten. Op de internetconsultatie over de hervorming van de huurtoeslag kwamen 300, bijna allemaal negatieve, reacties.