De energieprijzen voor het prijsplafond worden lager dan het kabinet op Prinsjesdag aankondigde. Dat is vandaag bekendgemaakt(externe link). De Woonbond is blij met de lagere prijzen. Zeker de lagere prijs voor stroom. Wel moet er nog een oplossing komen voor huishoudens met blokverwarming.

vrouw bekijkt energieverbruik op telefoon
Energiecrisis zorgt voor hoge energierekening bij alle huishoudens Getty Images 

Je betaalt in 2023 €1,45 voor een kubieke meter gas (dat was eerst €1,50) en €0,40 voor een kilowattuur stroom (dat zou eerst €0,70 zijn). Die prijzen gelden voor gasverbruik tot 1200 m3 en stroomverbruik tot 2900 kWh. 

Aandacht, maar ook onduidelijkheid bij blokverwarming

De Woonbond is ook blij dat het kabinet meldt te willen kijken naar een oplossing voor mensen met blokverwarming (zo’n 450.000 huishoudens). Omdat zij geen individuele ketel hebben, maar met een wooncomplex op één ketel zijn aangesloten, dreigden zij buiten de boot te vallen. Het kabinet heeft aangekondigd voor deze groep te gaan zoeken naar een oplossing.

De Woonbond heeft er in een brief aan ministers Rob Jetten (Economische Zaken en Klimaat) en Sigrid Kaag (Financiën) op aangedrongen om het prijsplafond bij blokverwarming te laten gelden voor de optelsom van de aangesloten woningen. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: “Dit is op te lossen, we gaan ervan uit dat het kabinet snel met een oplossing komt om deze groep huishoudens niet in de kou te laten staan.” 

Warmteafnemers

Daarnaast is het goed dat warmteafnemers ook beschermd gaan worden in het prijsplafond. Ook hier heeft de bond in voor gepleit. Winkels: “Goed dat deze groep ook onder het prijsplafond worden gebracht.” 

Compensatie voor dit najaar

Het prijsplafond wordt op 1 januari 2023 ingevoerd. Om huishoudens begin deze winter al te helpen ontvangen huishoudens en andere kleinverbruikers in november en december een vaste korting van € 190 per maand op de energierekening. Deze compensatie is voor alle kleinverbruikers hetzelfde en wordt verrekend via de energieleveranciers.

Meldpunt Energiealarm

Kan je ondanks alle maatregelen de energierekening niet of nauwelijks betalen? Doe dan een melding op ons Meldpunt Energiealarm. De Woonbond gebruikt de meldingen om aandacht te vragen voor de problemen die huurders hebben met de energierekening. Heb je betalingsproblemen? Zorg dan dat je direct een regeling treft. Je leest er meer over in onze huurdersvraag ‘Ik kan mijn energierekening niet betalen. Wat moet ik doen?