Aedes en de Woonbond hebben een landelijk sloop- en renovatiestatuut opgesteld. Binnenkort stemt de achterban over deze handreiking.


Goed en veilig wonen Samen met Aedes stelde de Woonbond een landelijk sloop- en renovatiestatuut op. Dit helpt huurders wanneer corporaties van plan zijn om woningen te renoveren of te slopen.

Twee bouwvakkers staan op een zolder die zij isoleren. Ze overleggen over de bouwtekening

Maandag stuurde minister Hugo de Jonge dit nieuwe landelijke statuut naar de Tweede Kamer. In de Nationale Prestatieafspraken (NPA) spraken het ministerie, Aedes (woningcorporaties) en de Woonbond samen af dat hieraan gewerkt zou worden. De bedoeling van deze handreiking is dat huurders op een zorgvuldige en transparante manier betrokken worden bij sloop- en renovatietrajecten.

Ieders belangen meewegen bij ingrijpende trajecten

Woningcorporaties zijn volop bezig met woningen te verduurzamen. Dit zijn vaak ingrijpende renovatietrajecten waarbij bewoners tijdelijk hun huis uit moeten. Soms zijn woningen zodanig verouderd dat de corporatie overweegt om deze te slopen en nieuwe terug te bouwen. In beide gevallen moeten bewoners daarom in een vroeg stadium betrokken worden en inspraak hebben in het besluit.

Huurders, gemeente en corporatie in overleg

Het Nationaal sloop- en renovatiestatuut is een aanvulling op de bestaande wetten en regels. De bedoeling is dat huurdersorganisaties en gemeenten samen met woningcorporaties in een sociaal plan vastleggen hoe het zit met vergoedingen, terugkeer in de eigen buurt en bijvoorbeeld het contact met de aannemer. Het statuut biedt dus een basis voor deze afspraken.

Onderhandelingsresultaat nog niet definitief

Het statuut is nog niet definitief. Wat de minister naar de Tweede Kamer gestuurd heeft, is de uitkomst van het overleg tussen Aedes, het ministerie en de Woonbond. De achterban van de Woonbond besluit binnenkort over dit onderhandelingsresultaat.

Dit onderwerp staat ter bespreking op de agenda van de Provinciale Vergaderingen die in de tweede helft van mei plaatsvinden. Daarna is het aan de Verenigingsraad om te stemmen over het Nationaal statuut.

Ombudsman onderzoekt sloop- en renovaties

De Kinderombudsman en de Nationale ombudsman doen momenteel onderzoek naar sloop- en renovatietrajecten waarbij gezinnen, al dan niet tijdelijk, hun huis uit moeten. Het streven is om hier in juni 2024 over te publiceren.