Politiek en beleid De Woonbond roept de Tweede Kamer op om pal te staan voor het belang van de huurder bij de behandeling van de Wet Betaalbare Huur.

Als de PVV inderdaad bij haar verkiezingsbelofte blijft en de wet waarmee woekerhuren aan worden gepakt steunt, lijkt de Wet Betaalbare huur morgen een meerderheid in de Tweede Kamer te behalen. Maar ingediende wijzigingsvoorstellen kunnen de wet nog verbeteren of juist zorgen dat huurders alsnog kunnen fluiten naar huurprijsbescherming, waarschuwt de Woonbond vandaag. De belangenorganisatie van huurders en woningzoekenden roept de Kamer op het belang van huurders voorop te zetten en de wet juist verder aan te scherpen.

VVD wil alsnog woekerhuren mogelijk maken

Vooral de VVD maakt het bont met voorstellen om de huurprijsbescherming buitenspel te zetten. Door beleggers met een klein aantal woningen of woningen met een wat hogere WOZ-waarde buiten de huurprijsregulering te laten vallen, probeert de partij voor honderdduizenden hurende huishoudens alsnog een torenhoge huurprijs mogelijk te maken. Als de VVD-voorstellen een meerderheid krijgen is er per saldo zelfs sprake van een verslechtering van de huidige situatie.

Dit zijn twee enorme aanvallen op de huurprijsbescherming. De Kamer kan hier niet mee instemmen. Hiermee duwt de VVD honderdduizenden huurders voor de bus.Zeno Winkels, directeur van de Woonbond

De Woonbond ziet dat er gelukkig ook voorstellen liggen om de wet te verbeteren. Zo ligt er een voorstel van GroenLinks/PvdA om de jaarlijkse huurverhoging verder in te perken en liggen er diverse voorstellen om te zorgen dat de WOZ-waarde tot minder hoge huurprijzen leidt. Met deze voorstellen worden huurders beter beschermd tegen torenhoge huurprijzen en jaarlijkse huurstijgingen. Ook een SP-voorstel om de  huurprijsbescherming te verhogen zodat meer woningen er onder vallen kan op de goedkeuring van de Woonbond rekenen.

Wensen van beleggers zijn al genoeg ingewilligd

De Wet Betaalbare huur zorgt ervoor dat meer woningen een maximale huurprijs krijgen die samenhangt met de kwaliteit van de woning. De wet is al vaak afgezwakt om tegemoet te komen aan de wensen van beleggers. De Woonbond roept de Kamer op nu pal te staan voor de belangen van huurders en woningzoekenden.

Het enige dat de wet doet is woekerhuren tegengaan, door te kijken naar de kwaliteit van een woning. Dat kan niet teveel gevraagd zijn.